FAQ

 • จอรับภาพ (มอเตอร์ไฟฟ้า)

  ถาม : กดสวิตซ์ จอขึ้น-ลง ใช้งานไม่ได้

  ตอบ

  - สังเกตไฟสถานะแสดงการทำงานที่รีโมท

  - ตรวจสอบสายปลั๊ก AC ต่อจากรีโมทที่เป็นสายกับเต้าเสียบ (ถ้าสั่งงานด้วยรีโมทไร้สาย ให้เช็คแบตเตอร์รี่ที่รีโมทไร้สาย)

 • จอรับภาพมือดึง

  ถาม : ดึงเนื้อผ้าลงมาแล้วไม่ล็อค

  ตอบ

  - ควรดึงเนื้อผ้าด้วยมือจับอย่างนุ่มนวลเป็นจังหวะ เมื่อสุดจะมีเสียงล็อค (ไม่ทำการดึงเนื้อผ้าลงด้วยความรุนแรง)


  ถาม : ดึงเนื้อผ้าลงไม่ม้วนเก็บจอ

  ตอบ

  - ควรดึงเนื้อผ้าด้วยมือจับให้ลงสุดล็อคของเนื้อผ้า (การเก็บเนื้อผ้า ดึงเนื้อผ้าลงด้วยมือจับอย่างนุ่มนวล 1 ครั้ง จะมีเสียงเป็นการปลดล็อค ควรปล่อยสายดึงเนื้อผ้าเป็นจังหวะด้วยความระมัดระวัง)

 • เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer)

  ถาม : เปิดเครื่องไม่ติด

  ตอบ

  - สังเกตไฟแสดงสถานะการทำงานที่ตัวเครื่องต้องติด

  - ตรวจสอบสายไฟ AC ที่ต่อกับตัวเครื่องและเต้าเสียบ

  - ตรวจสอบสวิตซ์ เปิด-ปิด ด้านหลังเครื่อง ว่าทำงานอยู่หรือไม่

  - ทดลองนำสายไฟ AC หรือ Adapter ของเครื่องที่ใช้งานได้มาทดสอบ


  ถาม : สัญญาณภาพไม่ออก

  ตอบ

  - ทดลองกดปุ่มเลือกสัญญาณ Input จากอุปกรณ์

  - ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายสัญญาณกับเครื่องฉายเพื่อใช้งาน (เช่น Port AV, VGA, HDMI)

  - ตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วงว่าใช้งานได้ปกติหรือไม่ (เช่น เครื่องฉายโปรเจคเตอร์, จอแสดงผล, คอมพิวเตอร์, เครื่องเล่นวิดีโอ)


  ถาม : ภาพไม่คมชัด

  ตอบ

  - ทำการกดปุ่ม AF (Auto Focus) เพื่อให้เครื่องโฟกัสภาพอัตโนมัติ

 • Interactive Multimedia LED Display ( IL )

  ถาม : เปิดเครื่องไม่ติด

  ตอบ

  - สังเกตไฟแสดงสถานะการทำงานที่หน้าเครื่อง ปกติต้องติด

  - ตรวจสอบสายไฟ AC ที่ต่อกับตัวเครื่องและเต้าเสียบ

  - ตรวจสอบสวิตซ์ เปิด-ปิด ด้านหลังตัวเครื่อง

  - นำสายไฟ AC ของเครื่องที่ใช้งานได้มาทดสอบการใช้งาน


  ถาม : เปิดเครื่องแล้ว คอมพิวเตอร์ไม่ทำงาน

  ตอบ

  - ข้อแนะนำ ให้ผู้ใช้กดปุ่ม PC ที่หน้าเครื่อง สังเกตไฟสถานะจะติดสีน้ำเงิน


  ถาม : หน้าจอทัชสกรีนไม่ตรงจุดในโหมด PC

  ตอบ

  - ข้อแนะนำ เข้าเมนู Search พิมพ์คำสั่ง Tablet PC Setting ทำการปรับ Calibrate หน้าจอตามขั้นตอน เพื่อปรับจุดทัชสกรีนให้สมบูรณ์


  ถาม : เครื่องติดล็อคขึ้นรูปแม่กุญแจ

  ตอบ

  - ให้ผู้ใช้กดปุ่ม F9 ที่รีโมท เพื่อทำการปลดล็อคโหมด Child Lock เพื่อให้ใช้งานได้ปกติ


  ถาม : เชื่อมต่อสัญญาณ Wireless ไม่ได้

  ตอบ

  - ตรวจสอบเสารับสัญญาณที่ต่อกับเครื่องส่วนคอมพิวเตอร์

  - ตรวจสอบ password ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ

 • โปรเจคเตอร์

  ถาม : เครื่องเปิดไม่ติด

  ตอบ

  - สังเกตไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่องโปรเจคเตอร์ (ปกติต้องติด)

  - ตรวจสอบความสมบูรณ์ของสายไฟ AC ที่ต่อกับตัวเครื่องและเต้าเสียบ

  - ทดลองนำสายไฟ AC ที่ใช้งานได้ปกติ มาทดสอบการใช้งาน

  - ตรวจแบตเตอร์รี่ของรีโมท


  ถาม : เปิดติดไม่มีภาพ

  ตอบ

  - ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องฉายโปรเจคเตอร์กับอุปกรณ์ Input (เช่น เครื่องเล่นวิดีโอ, คอมพิวเตอร์) กดปุ่ม Input เลือกช่องต่ออุปกรณ์ให้ถูกต้อง

  - คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จะมีฟังก์ชั่นการส่งภาพจากอุปกรณ์ไปยังโปรเจคเตอร์ โดยการกดปุ่มที่คีย์บอร์ด Fn+F(ตัวเลข) แล้วแต่ยี่ห้อของคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค


  ถาม : ภาพสีเพี้ยน

  ตอบ

  - ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายสัญญาณภาพกับเครื่องโปรเจคเตอร์ ความสมบูรณ์ของการต่อสายจุดต่างๆ

  - ทดลองคืนการตั้งค่าโรงงานที่เมนูของเครื่องโปรเจคเตอร์


  ถาม : ภาพมัวไม่คมชัด

  ตอบ

  - ทดลองปรับโฟกัสเลนส์ด้านหน้าของเครื่องโปรเจคเตอร์