.
 
ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

สมัครงานกับเรา บริษัท เวอร์เทคซ์ ซัพพลาย จำกัด

ท่านที่ประสงค์จะร่วมงานกับทางบริษัทฯ กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อทำการสมัครงาน ไฟล์เอกสารที่ต้องใช้ระหว่างกรอกข้อมูล

1) เอกสารการศึกษาสูงสุด หรือผลการศึกษา
2) เอกสารรับรองการทำงาน (กรณีมีประสบการณ์ทำงาน)
3) สำเนาบัตรประชาชน
4) สำเนาทะเบียนบ้าน
5) สำเนาใบขับขี่รถยนต์หรือมอเตอร์ไซต์ (ถ้ามี)

 
  Home | Products | Services | Download | About Us | Contact Us Ad
© Copyright by Vertex Supply .com All rights reserved.