KNOWLEDGEความละเอียดของเครื่องโปรเจคเตอร์ ( Native Resolution ) คืออะไร สำคัญไฉน

Native Resolution
     
      Native Resolution ของโปรเจคเตอร์คือ จำนวนพิเซลสูงสุดของเครื่องโปรเจคเตอร์ที่จะใช้ในการสร้างรูป ถ้าพิกเซลมากขึ้นก็ใช้ความละเอียดสูง

      การแสดง Resolution นั้นจะแสดงด้วยหมายเลขสองตัวเช่น "1920x1200"หมายเลขแรกหมายถึงพิกเซลในแนวนอนของหน้าจอและตัวเลขที่สองหมายถึงพิกเซลในแนวตั้งจากบนลงล่าง สำหรับความละเอียดเหล่านี้ เช่น 1920x1200จะมีคำย่อที่ใช้เรียนกันทั่วไป ว่าเป็นความละเอียด WUXGAเป็นต้น

      สำหรับเครื่องโปรเจคเตอร์ที่มีความละเอียดสูง ( High Resolution ) จะสามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มากกว่า และ ยังให้ภาพที่มีความคมชัดที่สูงกว่า เนื่องจากจำนวนพิกเซลที่มากกว่าและขนาดของแต่ละพิกเซลที่มีขนาดเล็กกว่าเมื่อเทียบกับความละเอียดที่ต่ำกว่าในขนาดพื้นที่เท่ากัน ซึ่งทำให้ผู้ชมสังเกตุเห็นขนาดของพิกเซลบนภาพได้น้อยกว่าจึงเป็นผลที่ทำให้ดูว่ามีความคมชัดที่มากกว่า แต่ทั้งนี้ก็ต้องแลกกับราคาที่สูงขึ้น

      ดังนั้นการเลือกขนาดของ Resolution นั้น ไม่จำเป็นต้องเลือกค่าความละเอียดที่สูงเสนอไป ทั้งนี้ ความสว่างยังคงเป็นอาจปัจจัยหนึ่งในการเลือก แต่การเลือกค่าความละเอียดให้เหมาะสมกับงานหรือภาพที่จะแสดงนั่นก็จะเป็นอีกมุมมองหนึ่งในการเลือกค่า Resolution

Native Resolution
      ปัจจุบันรูปแบบความละเอียด HDTV มาตรฐานหนึ่งที่ได้รับความนิยม ดังนั้นความละเอียดแบบ Full HD 1080p ซึ่งมีจำนวนพิกเซลเป็น 1920x1080 อัตราส่วนความกว้างต่อความสูง เท่ากับ 16: 9 รูปแบบนี้เป็นความละเอียดที่นิยมมากที่สุดสำหรับโปรเจ็คเตอร์โฮมเธียเตอร์ แต่ทั้งนี้ก็ยังมีโปรเจคเตอร์สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์และธุรกิจอยู่ในตลาดบ้าง

แต่นอกเหนือไปจาก HD 1080p ยังมีอีกหลาย Resolution ที่นิยมมากสำหรับการใช้งานเชิงธุรกิจได้แก่:
       โดยสรุปปัญหาในการเลือกขนาด resolution นั้นควรต้องคำนึงว่าคุณกำลังจะนำไปใช้เพื่อนำเสนอผลงานชนิดใดเป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นสเปรดชีตการเงินหรือภาพทางสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อน


                      ที่มาของรูป : http://www.realhd-audio.com/wp-content/uploads/2015/09/150901_pixels.jpg