KNOWLEDGE


 • ความละเอียดของเครื่องโปรเจคเตอร์ ( Native Resolution ) คืออะไร สำคัญไฉน


  Native Resolution
     

        Native Resolution ของโปรเจคเตอร์ คือ จำนวนพิเซลสูงสุดของเครื่องโปรเจคเตอร์ที่จะใช้ในการสร้างรูป ถ้าพิดเซลมีมากก็ให้ความละเอียดสูงการแสดง Resolution นั้นจะแสดงด้วยหมายเลขสองตัวเช่น "1920x1200" หมายเลขแรกหมายถึงพิกเซลในแนวนอนของหน้าจอและตัวเลขที่สองหมายถึงพิกเซลในแนวตั้งจากบนลงล่าง

  READ MORE
 • เครื่องฉายภาพ 3 มิติ หรือ วิชวลไลเซอร์ (Visualizer)


           เครื่องฉายภาพ 3 มิติ หรือ วิชวลไลเซอร์ (Visualizer)  หรือ Document Camera นั้นเป็นอุปกรณ์ชนิดเดียว ซึ่งทำหน้าที่จับภาพวัตถุ เอกสาร หนังสือ เพื่อถ่ายทอดสัญญาณภาพส่งต่อไปยัง จอมินิเตอร์หรือโปรเจคเตอร์ จึงเหมาะกับงานพรีเซนต์เตชั่น หรือ ครู-นักเรียนเพื่อใช้นำเสนอผลงาน โดยทำให้บรรยากาศของการนำเสนอมีชีวิตชีวายิ่งขึ้น

  READ MORE
 • การเลือกจอรับภาพสำหรับโฮมเธียเตอร์


  บ่อยครั้งเมื่อพูดถึงโฮมเธียเตอร์จะมีสิ่งสำคัญมักถูกพูดถึงก็คือ เครื่องโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ ซึ่งหลายครั้งเลยที่คุยกันถึงเครื่องโปรเจคเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี LCD  DLP หรือ LCOSก็ตาม แต่อาจจะลืมพูดถึงจอรับภาพ ซึ่งเป็นอุปกรณ์หนึ่งในชุดโฮมเธียเตอร์ที่มีความสำคำญ ดังนั้นเราจะมาพูดคุยถึงหลักการเลือกจอรับภาพสำหรับโฮมเธียเตอร์กันบ้าง  ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกจอรับภาพ ชนิดของจอรับภาพ ขนาดของจอรับภาพ สีและ Gain ของเนื้อจอ

  READ MORE