NEWS/ACTIVITIESVERTEX Exclusive Trip เหิรฟ้าสู่ประเทศอิตาลี 2018

20/07/2018
อีกหนึ่ง Exclusive Trip ของ VERTEX ที่ทีมผู้บริหาร VERTEX พาคู่ค้าตัวแทนจำหน่าย ท่องเที่ยวยังประเทศอิตาลี แบบจัดเต็ม พร้อมเยือนเมืองเวนิซ ล่องเรือ กอนโดล่า ชมความสวยงามของเมืองเวนิซ และชม หอเอนแห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางอีกด้วย