Vertex Motorized Screen ขนาด 200 นิ้ว


คุณสมบัติ

  • เป็นจอรับภาพชนิดควบคุมการขึ้นลงของจอภาพ และม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
  • มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นชนิดที่สามารถหมุนย้อนกลับได้ ซึ่งสามารถควบคุมการหยุดของจอได้ทุกตำแหน่งและจะหยุดอัตโนมัติเมื่อขึ้นสุดหรือลงสุด
  • เนื้อจอสีขาวทำจากวัสดุ Fiber Glass ด้านหลังเคลือบสีดำ ทนต่อการฉีกขาด ป้องกันการติดไฟและสามารถทำความสะอาดได้
  • มีขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 200 นิ้ว
  • กระบอกจอออกแบบให้สามารถติดตั้งกับผนังหรือเพดานได้
  • มีระบบป้องกันการ Overload และตัดไฟอัตโนมัติเพื่อป้องกันความเสียกายของมอเตอร์
  • มอเตอร์เป็นชนิดในแกน รับประกันคุณภาพมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นเวลา 3 ปี
  • สามารถใช้ได้กับไฟฟ้าขนาด 220 Volts