Vertex Motorized Screen ขนาด 240 นิ้ว


คุณสมบัติ

  • เป็นจอรับภาพแบบชนิดควบคุมการขึ้นลงของจอภาพและม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
  • มีขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 240 นิ้ว เนื้อผ้า SUPER MATT WHITE
  • เนื้อจอสีขาวทาจากวัสดุ FIBER ด้านหลังเคลือบสีดา ทนต่อการฉีกขาดป้องกันการติดไฟและสามารถทาความสะอาดได้
  • มีสวิทซ์เพื่อควบคุมการขึ้นลงและหยุดของจอภาพได้ทุกตาแหน่ง
  • กระบอกจอออกแบบให้สามารถติดตั้งกับผนังหรือเพดานได้