Screenboy Tripod Projector Screen ขนาด 70x70 นิ้ว


คุณสมบัติ

 • เป็นจอรับภาพแบบขนตั้งและจอม้วนเก็บในกล้องจอทำด้วยโลหะเหมาะสำหรับใช้งานหนัก
 • เนื้อจอสีขาวทำจากวัสดุชนิด FIBER ด้านหลังเคลือบสีดำ ทนต่อการฉีกขาด และสามารถทำความ
 • สะอาดได้
 • ขาตั้งจอรับภาพเป็นแบบสามขาทำด้วยโลหะแข็ง สามารถกางออกและเก็บหดได้ มีเสาขาตั้งจอทำ
 • ด้วยเหล็กแข็ง สามารถชักขึ้นหรือลดลงได้ โดยมีตัวล็อกเพื่อบังคับให้ความสูงของเสาอยู่คงที่ตามที่ต้องการ
 • ตัวกล่องจอรับภาพยึดติดกับเสากลางขาตั้งจอด้วยตัวล็อก ซึ่งจะล็อกได้อย่างแน่นไม่หลุดง่าย
 • ตัวกล่องจอรับภาพสามารถถอดแยกออกจากเสาขาตั้งจอได้ โดยการปลดตัวล็อก
 • มีขนาดจอรับภาพ 70”x70”
 • ตัวกล่องจอรับภาพยึดติดกับเสาขาตั้งจอ โดยกล่องจอรับภาพสามารถปรับขึ้นหรือลดลงได้ เพื่อให้
 • ได้ขนาดจอรับภาพที่ต้องการโดยมีตัวล็อกติดอยู่กับเสาขาตั้งจอ เพื่อใช้การดึงจอภาพให้ตึงและล็อกเข้ากับเสาขาตั้งจอทำให้มั่นใจว่าจอภาพจพตึงตลอดการใช้งาน
 • มี Keystone Eliminator เพื่อไม่ให้เกิดภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู
 • มีระบบ Fingertip Tension Lock ที่ทำให้จอกางได้ตึงเรียบ และม้วนเก็บได้อย่างเรียบร้อย
 • มีระบบ Cat Lock แกนหมุนป้องกันจอไม่ให้ถูกดึงหลุดจากแกนหมุน