Projector Stand

DOWNLOAD BROCHURE

- โต๊ะวางโปรเจคเตอร์ชนิดเคลื่อนย้ายได้แบบ 3 ขา
- สามารถปรับระดับสูงต่ำได้ 71.5 - 111 ซม.
- มีขอบด้านข้าง 4 ข้าง เพื่อป้องกันการลื่อนไหลของเครื่องโปรเจเคตอร์
- ขาตั้งสามารถพับเก็บได้น้ำหนักเบาพกพสะดวก