S-210Series Vertex Digital Visualizer


  • ซูมขยายภาพได้ 6 เท่า
  • มีไฟส่องสว่างด้านบน
  • อุปกรณ์สร้างสัญญาณชนิด CMOS Sensor ขนาด 1/2 นิ้ว ความละเอียด 5,000,000 Pixels อัตราความเคลื่อนไหวภาพไม่น้อยกว่า 30 fps
  • ปรับความละเอียดในการแสดงภาพได้
  • บันทึกภาพ และ ภาพเคลื่อนไหวลงในคอมพิวเตอร์ได้
  • มีช่องต่อสัญญาณคอมพิวเตอร์ ชนิด USB