เลือกการแสดงผล

Wall Projection Screen


จอรับภาพโปรเจคเตอร์แบบแขวนมือดึง สามารถติดตั้งกับผนังเพดานได้