เลือกการแสดงผล

Fixed Frame

เป็นจอรับภาพชนิดยึดติดผนังแบบคงที่เหมาะสำหรับทำเป็น Home Thcater