ABOUT US

บริษัท เวอร์เทคซ์ ซัพพลาย จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ภายใต้การบริหารงานของทีมผู้บริหารมืออาชีพ ที่เป็นคนไทยทั้งหมด ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการเป็นหนึ่งในบริษัท ธุรกิจชั้นนำของเมืองไทย บริษัทฯ จึงมุ่มมั่นที่จะเลือกสรรค์สินค้าคุณภาพ รวมถึงหลากหลายสินค้าคุณภาพจากทุกมุมโลกและคงไว้ซึ่งคุณภาพสูงสุด ในระดับมาตรฐานสากล ในส่วนของการผลิตสินค้าที่บริษัทผลิตขึ้นเอง ภายใต้สินค้า VERTEX บริษัทได้ให้ใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่ขึ้นตอนการออกแบบการเก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบ การผลิตและ การตรวจสอบคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล ISO 9001 ทั้งนี้ก็เพื่อต้อง การสนองตอบซึ่งความต้องการของตลาดโดยให้ความสำคัญที่ผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด


SERVICE

เพราะเราเชื่อว่าการที่บริษัทฯ จะประสบความสำเร็จได้นั้นคงไม่ได้เฉพาะสินค้าที่ดีและมีคุณภาพเท่านั้น การบริการหลังการขายเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯสามารถประสบความสำเร็จได้ดีอีกด้วย บริษัท เวอร์เทคซ์ ซัพพลาย จำกัด ได้รับการรับรอง คุณภาพการบริการมาตรฐานสากล ISO9001:2015 ซึ่งสามารถเป็นเครื่องรับประกันได้ดีอีก ทางหนึ่ง ถึงคุณภาพการบริการหลังการขาย สำหรับสินค้าทุกชนิดของ VERTEX ตาม มาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ