เกี่ยวกับ VERTEX

บริษัท เวอร์เทคซ์ ซัพพลาย จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ภายใต้การบริหารงานของทีมผู้บริหารมืออาชีพที่เป็นคนไทยทั้งหมด ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการเป็นหนึ่งในบริษัท ธุรกิจชั้นนำของเมืองไทย บริษัทฯ จึงมุ่มมั่นที่จะเลือกสรรค์สินค้าคุณภาพ รวมถึงหลากหลายสินค้าคุณภาพ จากทุกมุมโลกและคงไว้ซึ่งคุณภาพสูงสุด ในระดับมาตรฐานสากล ในส่วนของการผลิตสินค้าที่บริษัทผลิตขึ้นเอง ภายใต้สินค้า VERTEX บริษัทได้ให้ใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่ขึ้นตอนการออกแบบการเก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบ การผลิต และ การตรวจสอบคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล ISO 9001 ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการสนองตอบซึ่งความต้องการของตลาดโดยให้ความสำคัญที่ผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด

ด้วยนโยบายพัฒนาการของบริษัทฯอย่างต่อเนื่องและยังไม่หยุดยั้งเพียงแค่นั้นในกลางปี พ.ศ. 2543 บริษัทฯ ได้ยื่นของการรับรองคุฒภาพมาตรฐานสากล ISO9001:2000 จาก 2 สถาบันองค์กร ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกนั้นก็คือ UKAS จาก ประเทศอังกฤษ และ ANSI RAB จากประเทศ สหรัฐอเมริการและก็เป็นที่น่ายินดี ทั้ง 2 สถาบันองค์กรที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ให้ความไว้วางใจ ออกใบประกาศณียบัตร รับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO9001:2000 ให้กับทุกหน่อยระบบการบริหารงานของบริษัทฯ และ บริษัทยังคงรักษาระบบมาตรฐานนี้มาตลอดจนปัจจุบัน ในต้นปี 2560 บริษัทฯได้ผ่านการประเมินการรับรองมาตรฐานการบริหารงานระบบคุณภาพ จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยังเป็นบริษัทแรกขิงประเทศไทยในกลุ่มอุสหกรรมเดียวกัน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 เวอร์ชั่น 2015 นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ อื่นๆ ของบริษัท อาทิเช่น จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Projection Screens), เครื่องฉายภาย3มิติ (Digital Visualizer), โปรเจคเตอร์ (Projector), ฯลฯ ยังได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าจากกลุ่มประเทคยุโรป อาทิ มาตรฐาน CE และมาตรฐาน GS อีกด้วย


ทั้งนี้การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯคำนึงถึงการพัฒนาด้านนวัตกรรม (Innovation) ไม่ว่าจะเป็นระบบการจัดการแบบดิจิตอล ซึ่งกลุ่มทีมโปรแกรมเมอร์จะประชุมกับฝ่ายบริหารเพื่อพัฒนาระบบการจัดการให้กับต่อยุคดิจิตอล นอกจากนั้นในเรื่องของสินค้าแนวคิดนวัตกรรมใหม่ (New Innovation)

ได้ถูกนำมาคิดในทีมวิศวกรเพื่อปรับปรุงคุฒภาพสินค้า หรือ ผลิตเป็นสินค้าใหม่อยู่ตลอด อาทิเช่น ระบบการดึงเนื้อผ้าของจอรับภาพ หรือระบบ WiFi Input Technology ของเครื่องฉายภาพ3มิติ (Digital Visualizer) ซึ่งได้ผ่านการยื่นของรับรองอนุสิทธิบัตร (Petty Patent) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา (Department of Intellectual Property) เป็นต้น

ไม่เพียงแต่ตลาดในประเทศ บริษัทฯได้จัดตั้งฝ่ายขายต่างประเทศขึ้นเพื่อดูแล ด้านการกระจายสินค้าที่ผลิตขึ้นภายใต้ตราสินค้า VERTEX ออกสู่ตลาดโลกและเป็นที่น่ายินดีที่สินค้าต่างๆภายใต้ตราสินค้า VERTEX ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากมาย ทั้งในกลุ่มประเทศ AEC, เอเชีย และยุโรปเป็นอย่างดี

 


บริษัท เวอร์เทคซ์ ซัพพลาย จำกัด ได้รับแต่งตั้งให้เป็นแทนจำหน่ายหลักของสินค้าที่มีชื่อเสียงต่างๆ มากมายจากทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพ อาทิเช่น อุปกรณ์กล้องถ่ายภาพดิจิตอล และฟิลเตอร์ ยี่ห้อ Kenko จากประเทศญี่ปุ่น หรือโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น LCD Projector ยี่ห้อชั้นนำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Sharp, Sanyo, Acer, LG และ Epson นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯยังมีสินค้าต่างๆที่ผลิตขึ้นเองภายใต้ ตราสินค้า VERTEX อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ขาตั้งกล้องถ่ายภาพ, เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ, เครื่องฉายภาพสามมิติ, จอรับภาพและชุดรีโมทควบคุมจอรับภาพแบบไร้สาย

สำหรับในอุตสาหกรรมหนัก บริษัทก็ยังเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมหนัก อีกมากมาย เช่น เครื่องมือสำหรับงานประเภทงานขุดลอก หรืองานในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางทะเล ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำรวจที่ติดตั้งในทะเล หรือติดตั้งบริเวณชายฝั่ง เครื่องนำทาง (Navigator) เครื่องหยั่งความลึกของน้ำ เรือโยง เรือขุดลอกและอุปกรณ์มอเตอร์สำหรับ เรือขุดลอกและอุปกรณ์มอเตอร์จากจุดเริ่มต้นที่ดี ของบริษัทฯ

และการมุ่มมั่นที่พัฒนาก้าวต่อไปข้างหน้า อย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้บริษัทฯสามารถก้าวผ่านวิกฎติการต่างๆมาได้อย่างไม่ยากเย็น ไม่ว่าจะเป็นช่วงวิกฎติการเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศ หรือวิกฎติการร้ายแรงต่าง ๆ ที่ทำให้ถึงวันนี้เราพร้อมแล้วที่ประกาศเป้าหมายการเติมโดของบริษัทฯให้ได้เป็น 10 เท่า เป็นอย่างน้อยในช่วงระยะเวลา 5 ถึง 10 ปีข้างหน้านี้เพื่อรองรับซึ่งการขยายตัวและเปลี่ยนแปลงของ โลกปัจจุบันซึ่งหมุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทุกวัน ทั้งนี้บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านอย่างดีเช่นที่ผ่านมาตลอดไป

 

การบริการ

เพราะเราเชื่อว่าการที่บริษัทฯ จะประสบความสำเร็จได้นั้นคงไม่ได้เฉพาะสินค้าที่ดีและมีคุณภาพเท่านั้น การบริการหลังการขายเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่ง ที่จะช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯสามารถประสบความสำเร็วได้ดี อีกด้วย บริษัท เวอร์เทคซ์ ซัพพลาย จำกัด ได้รับการรับรองคุณภาพการบริการมาตรฐานสากล ISO9001:2015 ซึ่งสามารถเป็นเครื่องรับประกันได้ดีอีกทางหนึ่ง ถึงคุณภาพการบริการหลังการขาย สำหรับสินค้าทุกชนิดของ VERTEX ตามมาตรฐานสากลที่นานาประเทศทั่วโลกให้การยอมรับ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
VERTEX CALL CENTER 02-938-1424
ดูเงื่อนไขการรับบริการประกันสินค้าและบริการต่างๆ ได้ที่ SERVICES